Story316

STORY316 je platforma, kde křesťané sdílejí příběhy, jak jim vztah se vzkříšeným Ježíšem Kristem proměnil život, dal naději a je vetkán do jejich současné osobnosti.

Hlavním poselstvím projektu STORY316 je verš z Nového zákona v Bibli:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ Jan 3:16

Chceme příběhy vyjádřit, že Bůh na tebe nezapomněl a má tě rád, opravdu rád. Poslal sem za tebou svého syna, Ježíše. Ten se narodil, žil, byl zabit a byl vzkříšen, aby nás usmířil, abychom s ním i s ostatními lidmi mohli mít vztah založený na důvěře a lásce, aby porazil smrt a my s Bohem mohli žít věčný život.

Od Boha je vztah i věčný život velkorysá nabídka. Je na každém z nás, jak ji využijeme. Bůh dal člověku svobodnou vůli a respektuje naše rozhodnutí, ať jsou správná či nesprávná.

Přejeme si, aby zde každý našel, co hledá, a mohl zde udělat první krok blíže ke Kristu.

Ať pokračování tvého příběhu stojí za to!

Tým story

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.