4 symboly

Srdce

Srdce

Bůh tě miluje a chce mít s tebou blízký vztah. Bůh má dokonalý plán pro tvůj život a jsi pro něho důležitý. Jeho láska k tobě je bez hranic a je bezpodmínečná. Ať jsi v životě udělal cokoliv, Bůh tě nikdy nepřestane milovat.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. (Římanům 5,8)

Hřích

Hřích

Možná si kladeš otázku: “Proč Boha necítím ve svém životě, když o mě tak stojí?” Naneštěstí jsme byli odděleni od Boží lásky něčím, co Bible nazývá hřích. Lidé začali žít bez Boha a neuznávají Jeho pravidla. Hřích ničí naše vztahy s přáteli, s rodinou a hlavně s Bohem.

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Římanům 3,23).

Spása

Spása

Ježíš Kristus – Boží syn, přišel na tuto zemi, aby svým vlastním životem zaplatil za všechna naše přestoupení. Svou obětí na kříži vzal na sebe trest za hříchy, který měl patřit nám, a umožnil nám obnovit náš vztah s Bohem. Znovu tak můžeme zakoušet Boží lásku k nám.

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Co dál?

Co dál?

Možná si teď kladeš otázku: „Co dál? Co s tím mám teď udělat?“ Ježíš dal svůj život za ten tvůj, aby ti ukázal, jak moc jsi pro něho důležitý a jak moc tě miluje, a další krok je teď na tvé straně. Vše, co musíš udělat, je osobně požádat Boha, aby ti odpustil všechno zlé a pomohl ti žít život s ním.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. (Římanům 10, 9-10)

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.