Všechny drogy, které měl v kapse, vyhodil do kanálu

Všechny drogy, které měl v kapse, vyhodil do kanálu


Příběh Reného

Byli jsme kluci, kteří kouřili marihuanu a zkoušeli brát i tvrdší drogy, a já si vlastně uvědomoval, že jsem člověk, který žije, ale uvnitř je mrtvý.

V mých osmnácti letech mi už život neměl co nabídnout.


Zkusil jsem všechno, co svět nabízí, a i přesto, co jsem zkusil, jsem si uvědomoval, že jsem uvnitř mrtvý.


Uvědomoval jsem si, že nemám živou radost, živý pokoj a lásku – tím myslím v srdci.

Tak jsem vlastně něco hledal, nevěděl jsem co, nebyla to víra, nebyl to Bůh. Hledal jsem něco ve svém životě, jeho pravý smysl.

Jednou jsem procházel městem a zastavil mě jeden člověk, jmenoval se Marlon. On hovořil anglicky, ale měl překladače a začal mi kázat o živém Ježíši Kristu.

Já jsem nevěděl, co mu na to mám říct. První věc, která mě napadla, byla pozvat ho na diskotéku.

Myslím, že to bylo v pondělí a on v pátek na tu diskotéku přišel.

Tehdy jsem si uvědomil jednu důležitou věc, o které dnes vím, že je v Bibli. Tam je napsáno: „Vy jste světlo světa.“ (Myšleni křesťané, pozn. red.).

Já jsem si uvědomil, že on je na té diskotéce tím světlem. Že on je někým a ukazuje mi něco, co i já chci mít ve svém životě.

Potom zase on pozval mě na bohoslužbu. Já si dodneška pamatuju, že tam bylo řečeno: „Jestli je tady dnes někdo, kdo chce poznat Ježíše Krista a neví, kam by šel, kdyby dneska měl zemřít, ať jde dopředu.“

A mě se tehdy dotklo něco strašně silného. V tu chvíli jsem byl pod vlivem návykové látky, zakouřil jsem si marihuanu a měl jsem u sebe docela dost drog v kapsách.

Ale přesto jsem šel na tu bohoslužbu a dotkl se mě Bůh. Šel jsem dopředu. Styděl jsem se. Bylo tam strašně moc lidí. Tehdy v mém životě úplně chyběla pokora. 

Byl jsem nezlomný člověk. Nikdy v životě jsem se před nikým neponížil, nepokořil, ani před svými rodiči.

Když jsem se pral, tak jsem byl schopný člověka i zabít. A v takovém stádiu jsem tehdy byl.

V tu chvíli se mě dotklo to, že mě Ježíš miluje a na kříži zemřel za všechny moje hříchy.

Řekl jsem si, že jestli ten Ježíš doopravdy existuje a chce odpustit i mně všechny moje hříchy, moje nepravosti, které jsem provedl, tak jdu. Pokořil jsem se, dal jsem hlavu dolů a šel jsem úplně pomalým krokem dopředu.


Když jsem odešel z toho shromáždění, všechny drogy, které jsem měl v kapse, jsem vyhodil do kanálu.


Marihuanu, kterou jsem měl doma vypěstovanou a kterou jsem pěstoval celý rok a těšil jsem se na sklizeň, až ji ochutnám, až si ji zakouřím, tak z té jsem udělal takovou velkou kouli a spláchl jsem ji do záchodu.

Už je to 17 let. Jsem od toho všeho svobodný. A uvědomuji si, že ten pravý smysl života je, když člověk pozná Stvořitele, Pána Ježíše Krista. Teprve tehdy pozná ten pravý smysl života.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.