Bylo to, jakoby ho zasáhl blesk pokoje a klidu

Bylo to, jakoby ho zasáhl blesk pokoje a klidu

Od dětských let Josefa zajímala věda a to jak věci fungují. To ho vedlo ke studiu na technické univerzitě, kde nakonec zůstal i učit. Josef byl vždy přesvědčený o tom, že příběh o Ježíši a o tom jak vstal z mrtvých, je pouze pohádka. Rozhodl se ale přečíst Bibli především kvůli tomu, aby mohl následně diskutovat s dalšími křesťany.
Jak toto rozhodnutí ovlivnilo jeho život si poslechněte v podcastu, shlédněte ve videu nebo přečtěte v textu jeho příběhu.


Příběh Josefa

V našem vědeckém světě prakticky vše stojí na důkazech. Pokud máte nějaký exaktní vědecký důkaz, kterým můžete něco dokázat, tak to dokážete.

Každopádně v našem životě je celá řada věcí, které dokázat nelze a kde věda selhává.

Můžeme si to představit docela jednoduše – například, když vaše manželka upeče koláč a přijde vědec, třeba chemik, tak zjistí, jaké chemické látky se v tom koláči nacházejí. Přijde fyzik, změří ho, zváží ho. Toto všechno jsou vědecké důkazy, ale ani ten chemik, ani ten fyzik vám nedokáže říct, proč ta manželka pro vás ten koláč upekla.

Věda mě fascinovala již od dětských let a mým nejoblíbenějším předmětem byla matematika. Možná někteří moji kamarádi měli radši tělocvik nebo malování, ale já jsem měl nejraději matematiku a vždycky mě zajímalo, jak věci fungují, rád jsem věci rozebíral a rád jsem si s nimi hrál. Proto i moje zaměření ve finále směřovalo k technice.

Začal jsem studovat technickou univerzitu, kde jsem si vybral obor Automatizace a řízení. Což bylo takové propojení robotiky, programování a elektroniky a u tohoto oboru jsem prakticky zůstal až do dnešních dní.

Velice rád navrhuji nové algoritmy (přesné návody či postupy – pozn. redakce), které právě mohou sloužit k tomu, že jsme schopni rozpoznávat různé signály, a velice rád učím, protože ty poznatky, které získávám ve vědě, rád předávám studentům.

Jednoho dne před naší univerzitou dva pánové rozdávali malé Bible. Nikomu je nevnucovali,  ale Bibli jsem si od nich velice rád vzal, protože jsem si chtěl přečíst, o čem ten příběh s Ježíšem vlastně je.

Vždycky jsem si myslel, že příběh o Ježíši a o tom jak vstal z mrtvých, je pouze pohádka.

 


Bibli jsem si chtěl přečíst především kvůli tomu, abych mohl diskutovat s dalšími křesťany. Ovšem když chcete s někým diskutovat, je potřeba mít všechny informace.


V okamžiku, kdy jsem Bibli začal číst, jsem poznal, že příběh, který je v této Bibli uveden, je naprosto odlišný od toho, co jsem si myslel.

Začal jsem zjišťovat, že má velice logickou stavbu a že to není pohádkový příběh, že Bůh je naprosto odlišný, než jak jsem si ho vždycky představoval. A také jsem zjistil, že Ježíš tady na světě byl z naprosto odlišných důvodů, než jsem si původně myslel.

Překvapilo mě, jak je laskavý a jak se chová naprosto odlišně od mé představy o Bohu, a začal jsem ho hledat.

V okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že ho budu skutečně hledat, nastala uvnitř mě naprosto zásadní proměna. V tom okamžiku to bylo, jako když vás zasáhne blesk.

V případě, že by vás zasáhl blesk, byste ucítili extrémní bolest. Tak to samozřejmě v mém životě nebylo, naopak, zasáhl mě absolutní pokoj a klid. Od té doby jsem věděl s velkým „V“, že Bůh skutečně existuje.


Občas si lidé myslí, že věda a víra nemohou existovat dohromady. Každopádně v dnešní době existuje celá řada vynikajících vědců, kteří se dostali až na okraj svého bádání a zjistili, že skutečně existuje něco víc.


Že veškeré systémy ve světě, ať už ve fyzice, chemii nebo biologii jsou natolik složité, komplexní a inteligentně vytvořené, že za tímto inteligentním designem, musí určitě stát nějaký inteligentní tvůrce.

Pro mě osobně tímto inteligentním tvůrcem je náš Bůh, Ježíš Kristus.

Lidé nemusejí být vědci k tomu, aby zjistili, jestli Bůh existuje, nebo neexistuje. Protože každý z nás má tu schopnost podívat se kolem sebe a vidět neuvěřitelnou rozmanitost života, která je kolem nás a která se vědou prakticky nedá vysvětlit.

Vím, že Bůh existuje, a také vím jistě, že Boha člověk může poznat v okamžiku, kdy ho skutečně hledá.

Já sám jsem začal Boha hledat, našel jsem ho, a totéž se může stát i Vám.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.